Φορολογικά ζητήματα

Home

Φορολογικά ζητήματα

Οικονομική διαβούλευση

Λογιστική και έλεγχος

Διαβούλευση προσωπικού

Ίδρυση επιχείρησης

Επικοινωνία (Επαφή)

 German

English

French

GreekΗ φοροτεχνική διαβούλευση δεν εξαντλεί τον σκοπό της με την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Σάς προσφέρουμε επίσης μακροπρόθεσμους προγραμματισμούς και δυνατότητες βελτιώσεων.

Πρέπει να είναι τακτός στόχος κάθε επιχείρησης να διατηρεί την φορολογική επιβάρυνση χαμηλή, για να υπάρχει αρκετή ρευστότητα για την εξασφάλιση μελλοντικών επενδύσεων και την συνεχή ανάπτυξη.


Σας βοηθούμε να πετύχετε αυτόν τον σκοπό υποστηρίζοντάς σας στους ακόλουθους τομείς:

φορολογική δήλωση φυσικών και νομικών προσώπων
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός φορολογικών μέτρων και βελτιώσεων
προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις ή διασαφήσεις (αποσαφηνίσεις) με την
εκάστοτε εφορία
ενστάσεις σε αδικαιολόγητες φορολογικές απαιτήσεις
ίδρυση δομών ομίλων
εγκαθίδρυση επιχειρήσεων στο καντόνιο του Zug
Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)

Για την διαβούλευση σε φορολογικά θέματα ή/και την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης χρειαζόμαστε από εσάς τα ακόλουθα έγγραφα

> Απαιτούμενα έγγραφα για την φορολογική δήλωση