Διαβούλευση προσωπικού

Home

Φορολογικά ζητήματα

Οικονομική διαβούλευση

Λογιστική και έλεγχος

Διαβούλευση προσωπικού

Ίδρυση επιχείρησης

Επικοινωνία (Επαφή)German

English

French

GreekΣας προσφέρουμε υπηρεσίες στον τομέα του προσωπικού, της επιλογής και του ελέγχου του.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την λογιστική μισθοδοτικών καταστάσεων με τους ακόλουθους τομείς:

Διεκπεραίωση (τακτοποίηση) λογαριασμών μισθών

Ετήσια δήλωση AHV, SUVA και όλων των ασφαλίσεων

Πιστοποιητικά μισθών

Διαχείριση προσωπικού

Διατήρηση κυρίων στοιχειών προσωπικού

Διαχείριση πρακτικών προσωπικού