Ίδρυση επιχείρησης

Home

Φορολογικά ζητήματα

Οικονομική διαβούλευση

Λογιστική και έλεγχος

Διαβούλευση προσωπικού

Ίδρυση επιχείρησης

Επικοινωνία (Επαφή)

 German

English

French

GreekΘέλετε να ιδρύσετε μία επιχείρηση; Σας ενημερόνουμε εκτενέστατα σχετικά με τα προτερήματα ή ελαττώματα των διαφόρων τύπων εταιριών και των εκάστοτε οικονομικών συνεπειών.

Φυσικά είμαστε στη διαθεσή σας τόσο στους προϋπολογισμούς και τα οικονομικά σχέδια όσο και για το πλάνο εργασίας (Businessplan). Κάθε επιχείρηση χρειάζεται γερά θεμέλια, επάνω στα οποία σταδιακά αναπτύσσεται. Με την υποστήριξη μας θα πραγματοποιηθεί η επιχειρησιακή ιδέα σας.

Σας υποστηρίζουμε στους ακόλουθους τομείς:
Διαβούλευση για την σωστή νομική μορφή της μελλοντικής επιχείρησης
Ίδρυση έταιριας
Αλλαγή νομικής μορφής της επιχείρησης
Αύξηση/μείωση κεφαλαίου
Προγραμματισμός ρευστότητας σε start-ups
Σύμβαση με επίτροπο
Δέσμευση μετόχων
Αναθεώρηση

Σας διαθέτουμε το δίκτυο σχέσεων μας με νομικούς και ειδικούς απο τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα με ελεύθερη επιλογή (εκλογή) και πρόσβαση προς μια μελλοντική συνεργασία. Σας παρέχουμε βοηθούς συνεργασίας όπως το startups.ch ή το Institut für Jungunternehmer (IFJ). Επωφεληθείτε από τις γνώσεις μας σε επιχειρησιακά λογισμικά για την βελτίωση της οικονομικής λογιστικής και των χρηματικών συναλλαγών.