Οικονομική διαβούλευση

Home

Φορολογικά ζητήματα

Οικονομική διαβούλευση

Λογιστική και έλεγχος

Διαβούλευση προσωπικού

Ίδρυση επιχείρησης

Επικοινωνία (Επαφή)

 German

English

French

GreekΗ λογιστική ή μέρη της απαιτούν πολύ χρόνο ― χρόνο που σας λείπει από την βασική ασχολία σας. Συγκεντρωθείτε στης κύριες δεξιότητές σας.

Στον τομέα σας είστε εσείς ο ειδικός, εμείς είμαστε ειδικοί στα λογιστικά. Σε συνεργασία με εσάς αναπτύσσουμε ευχαρίστως μία απλή και αποτελεσματική λύση εναρμονισμένη (συντονισμένη) με τις ανάγκες σας. Η λογιστική, σας προμηθεύει με βασικές πληροφορίες για τις σωστές αποφάσεις για την μελλοντική εξέλιξη. Είναι πολύ ζωτικό, τα δεδομένα αυτά να διατίθενται χωρίς καθύστέρηση (άνευ καθυστερήσεως) στην απαιτουμένη μορφή.
Σας υποστηρίζουμε στην εύρεση αποφάσεως με την προσφορά των υπηρεσιών μας:

Ετήσιος απολογισμός λαμβάνοντας υπ’ όψιν φορολογικά βελτιωτηκά μέτρα
Λογιστική μισθών και διεκπεραίωση (τακτοποίηση) λογαριασμών κοινωνικών
ασφαλίσεων
Λογιστήριο οφειλετών και πιστωτών με διαχείριση πληρωμών
Μηνιαίος και τριμηνιαίος ισολογισμός
Περιοδική ενημέρωση επενδυτών ή τραπεζών
Διεκπεραίωση (τακτοποίηση) λογαριασμών Φ.Π.Α.
Σχέδιο και προγραμματισμός ρευστότητας
Υπολογισμός δαπανών και τιμολόγια
Η εργολαβική σύμβαση με εσάς είναι μία γενική συμφωνία. Δεν αναφέρεται σε δαπανούμενες ώρες αλλά συνολικά σε θεματικά περιεχόμενα και έτσι έχετε πάντα μία σαφή εικόνα του που βρίσκεστε.